onsdag den 20. november 2013

Vandsalamander og spidssnudet frø er en del af lokalplanen


Frost og sne har endnu ikke stoppet byggeriet.

tidligere blogs om samme projekt:
Nuværende bolig og kommende bolig
Køkkenskriverier
Fra stort til mindreVi må ty til en kunstig snemand her i november.
Foto Bodil Hammer
Her starter anden etape. Foto: Bodil Hammer 

Det er dejligt at se, hvordan vores byggeri skrider frem. Jo længere vejret holder på de gode temperaturer jo bedre for byggeriet.

Vi kan nu se fundamentet til det hus, vi har valgt. Tju hej hvor det går.
Anden etape er godt på vej.Byggeriet er opdelt i to etaper. Første etape er nu næsten med tag på.

Første etape. Foto Bodil Hammer

Lokalplaner

Området der bygges på er underlagt en meget streng lokalplan. Det er et tidligere kaserneområde, som nu er udlagt til byggeri og rekreative områder. Fra anden side hører man ofte, at lokalplaner sætter en stopper for projekter, men vi er faktisk glade for "vores" lokalplan, trods de udfordringer det naturligvis vil give en bygherre, når frøer og salamandre er en integreret del af byggeprojektet.


Der er bla. taget hensyn til fredede dyrearter, som er beskyttet under habitatdirektivet, der betyder,

 "at disponeringen af områdets arealer tillige
tager udgangspunkt i væsentlige landskabstræk
i området på en sådan måde at disse
træk bevares, og at livsbetingelserne for stor

optaget på EF’s habitatdirektiv på listen over truede dyrearter, tilgodeses" som der står.


Spidssnudet frø.
Foto fra Naturstyrelsens hjemmeside
Samme regulativ har også haft indflydelse på Farum Søsti, som blev indviet i 2012. Dengang skrev jeg et blogindlæg om Farum Søstien.

Det bedste ved at der er lavet denne lokalplan er, at det bebyggede område ikke må overstige 30 %  af hele kaserneområdet og

"at området indgår som en integreret del af det
samlede kaserneområde og som sådan omdannes
til et attraktivt byområde med tæt-lav
boliger omkranset af store sammenhængende
friarealer, der er fælles for hele kaserneområdet,
og som fremtræder med en ensartet karakter
sammen med de øvrige friarealer i kaserneområdet".

Vi føler os meget heldige, og håber da på, at vi får besøg af både spidssnudet frø og stor vandsalamander 
 
Stor vandsalamander.
Foto fra Naturstyrelsens hjemmesideIngen kommentarer:

Send en kommentar